Σχεδιασμός , μελέτη, επίβλεψη:

  • Εσωτερικών χώρων & Εξωτερικών Χώρων.
  • Αντικειμένου & Επίπλου.
  • Εκθεσιακών περιπτέρων.
  • Σκηνικών συνεδρίων,τηλεόρασης και events.